Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Лютізька сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04359593) був реорганізований і увійшов до складу Петрівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Проект регуляторного акту "Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лютізької сільської ради на 2020 рік"

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення місцевих податків і зборів

на території Лютізької сільської ради на 2020 рік

 

Відповідно до Податкового кодексу України, керуючись ст. ст. 26, 42, 50, 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити наступні місцеві податки та збори на території Лютізької сільської ради на 2020 рік:
  1. податок на майно, який складається з:
   1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
   2. транспортного податку;
   3. плати за землю;
  2. єдиний податок;
  3. туристичний збір.
 2. Затвердити Положення про місцеві податки і збори на території Лютізької сільської ради на 2020 рік (додається).
 3. Доручити секретарю Лютізької сільської ради Крет С.В. забезпечити оприлюднення цього рішення.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, цінової політики, соціально-економічного та культурного розвитку села.
 5. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2020.

 

Лютізький сільський голова                                                         Т.Г.Савенок

 

 

c. Лютіж

__________ 2019 року

№ _________

 

Додаток

до рішення сесії

Лютізької сільської ради

від _____2019 № _______

 

 

П Р О Е К Т     П О Л О Ж Е Н Н Я

про місцеві податки і збори

на території Лютізької сільської ради на 2020 рік

 

Розділ І. Податок на майно

1. Плата за землю

1.1. Платники земельного податку

1.1.1. Платниками податку є:

1) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2) землекористувачі.

1.1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Податковим кодексом України.

1.2. Об’єкт оподаткування

            Об'єктами оподаткування є:

1) земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2) земельні частки (паї), які перебувають у власності.

1.3. База оподаткування земельним податком

            Базою оподаткування є:

1) нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

2) площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

1.4. Ставка земельного податку

            Ставки земельного податку встановлюються у розмірах, згідно з додатком 1 до цього Положення.

1.5. Податковий період для плати за землю

1.5.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

1.5.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

1.6. Порядок обчислення плати за землю

1.6.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

1.6.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

1.6.3. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

1.6.4. Інші особливості порядку обчислення плати за землю встановлюються Податковим кодексом України.

1.7. Строк та порядок сплати плати за землю

1.7.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

1.7.2. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

1.7.3. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

1.7.4. Інші особливості визначення строку та порядку сплати плати за землю встановлюються Податковим кодексом України.

1.8. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

1.8.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб встановлюються Податковим кодексом України.

1.8.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку встановлюються у розмірах, згідно з додатком 2 до цього Положення.

1.9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

            Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату плати за землю встановлюються Податковим кодексом України.

1.10. Орендна плата

1.10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки укладений відповідно до законодавства.

            Лютізька сільська рада до 01 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 01 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

1.10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

1.10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

1.10.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди землі.

1.10.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди землі з урахуванням положень Податкового кодексу України.

1.10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

1.10.7. Пільги по сплаті орендної плати не передбачені.

1.10.8. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог, визначених для земельного податку.

 

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

2.1. Платники податку

2.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2.2. Об’єкт оподаткування

2.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому чисті його частка.

2.2.2. Перелік об’єктів, які не є об’єктам оподаткування встановлюється Податковим кодексом України.

2.3. База оподаткування

2.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, та юридичних осіб обчислюється відповідно до Податкового кодексу України. 

2.4. Ставка податку

            Ставки податку, встановлюються у розмірах, згідно з додатком 3 до цього Положення.

2.5. Пільги із сплати податку

2.5.1. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб встановлюються Податковим кодексом України.

2.5.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються у розмірах, згідно з додатком 4 до цього Положення.

2.5.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 2.5.1., 2.5.2. цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

-           об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України;

-           об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

2.6. Податковий період

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.7. Порядок обчислення податку

2.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

2.7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2.7.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

2.7.4. Інші особливості визначення порядку обчислення податку на майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються Податковим кодексом України.

 

2.8. Строк та порядок сплати податку

2.8.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

2.8.2. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.8.3. Інші особливості щодо визначення строку та порядку сплати податку на майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються Податковим кодексом України.

2.9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

            Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку на майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються Податковим кодексом України.

 

3. Транспортний податок

3.1. Платники податку

            Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.2 розділу І цього Положення є об’єктами оподаткування.

3.2. Об’єкт оподаткування

            Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається Податковим кодексом України.

3.3. База оподаткування

            Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.2 розділу І цього Положення.

3.4. Ставка податку

             Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.2 розділу І цього Положення.

3.5. Податковий період

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

3.6. Порядок обчислення податку

3.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

3.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 01 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

3.6.3. Платники податку юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

3.6.4. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 01 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

3.6.5. Інші особливості обчислення транспортного податку встановлюються Податковим кодексом України.

3.7. Строк та порядок сплати податку

3.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

3.7.2. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

3.8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

            Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату транспортного податку встановлюються Податковим кодексом України.

 

Розділ IІ. Туристичний збір

1. Платники збору

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Лютізької сільської ради та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 2.1.цього розділу.

1.2. Перелік осіб, які не можуть бути платниками збору встановлюється Податковим кодексом України.

2. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

2.1. Місця проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

2.2. Податкові агенти:

а) юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб згідно з пунктом 7.2. цього розділу, фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 2.1. цього розділу;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» пункту 2.1. цього розділу, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичні особи, які уповноважуються Лютізькою сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного Лютізькою сільською радою.

            Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради.

3. База справляння збору

            Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 2.1. цього розділу.

4. Ставка збору

            Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 2.1. цього розділу, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

5. Особливості справляння збору

5.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Лютізької сільської ради.

            За один і той самий період перебування платника збору на території Лютізької сільської ради, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

5.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

5.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території Лютізької сільської ради, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у порядку, встановленому Податковим кодексом України;

6. Податковий період

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Строк та порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору

            Податкова декларація (розрахунок) з туристичного збору подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу (у тому числі в разі сплати квартальних авансових внесків) до контролюючого органу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику.

 

Розділ ІІІ. Єдиний податок

1. Платники податку

1.1. Платниками єдиного податку є фізичні особи-підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

            - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

            - обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

1.2. Перелік фізичних осіб-підприємців, які не можуть бути платниками єдиного податку, зазначений в Податковому кодексі України.

2. Об’єкт оподаткування

            Об’єктом оподаткування єдиним податком є:

1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній Податковим кодексом України. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній Податковим кодексом України.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування для першої групи платників єдиного податку є прожитковий мінімум в розрахунку на одну працездатну особу.

3.2. Базою оподаткування для другої групи платників єдиного податку є мінімальна заробітна плата.

4. Ставки податку

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць, становлять:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - другої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків у випадках визначених Податковим кодексом України.

5. Податковий період

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

5.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

6. Порядок нарахування та строки сплати податку

6.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

6.2. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

6.3. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

6.4. Сплата єдиного податку платниками першої і другої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

6.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

7.1. Платники єдиного податку першої і другої груп (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

7.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені Податковим кодексом України.

7.3. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного Податковим кодексом України, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

 

Секретар сільської ради                                                                            С.В.Крет

Анкета по вивченню громадської думки про діяльність Лютізької сільської ради.

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Vlada.online - розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *